Skip to main content

หน้าหลัก

แบนเนอร์ สไลด์
ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

งานเลี้ยงรับประทานอาหารเช้าของกลุ...

จำนวนการเข้าชม 3250 ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่28 มิ.ย. 2566

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวถ...

จำนวนการเข้าชม 3234 ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่28 มิ.ย. 2566

การประชุมใหญ่ประจำปีขององค์การแรง...

จำนวนการเข้าชม 3262 ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่27 มิ.ย. 2566
รายงานการประชุม

รายงานการประชุม

ข้อมูลวิชาการ

ข้อมูลวิชาการ

ข่าวสารแรงงานระหว่างประเทศ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่

สถานการณ์แรงงานไทย

ดาวน์โหลด

ไม่มีข้อมูลในระบบ
TOP