Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวกิจกรรม

การเลือกตั้งผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ

การเลือกตั้งผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ

ความเคลื่อนไหวในประเด็นผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นโดยบังคับในกรอบ ILO

การเปลี่ยนเวลาในช่วงฤดูหนาวของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

TOP