Skip to main content

หน้าหลัก

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางพัฒนา พันธุฟัก

  นางพัฒนา พันธุฟัก

  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)
  • ลูกจ้างชั่วคราว

   ลูกจ้างชั่วคราว

   • ลูกจ้างชั่วคราว

    ลูกจ้างชั่วคราว

    (พนักงานขับรถ)
   • ลูกจ้างชั่วคราว

    ลูกจ้างชั่วคราว

    (เสมียน)


208
TOP