Skip to main content

หน้าหลัก

ILO ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนในฟิลิปปินส์

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 นางพัฒนา พันธุฟัก อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้รับเชิญจาก ILO เข้าร่วมงานแถลงความช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ผู้ประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่นไห่เหยี่ยนที่เคลื่อนเข้าประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา และคร่าชีวิตผู้คนหลายพันคน ประชาชนมากกว่า 9 แสนคนต้องไร้ที่อยู่อาศัย ประชาชนได้รับผลกระทบโดยรวมประมาณ 13 ล้านคน ซึ่งในจำนวนนี้มีแรงงานประมาณ 5.1 ล้านคนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงแรงงานในกลุ่มที่มีความเปราะบางซึ่งมีประมาณ 2.2 ล้านคนและส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ประมงและภาคบริการ ที่ต้องสูญเสียแหล่งทำมาหากิน ไร้อาชีพ ขาดรายได้ ทั้งนี้ ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่คนเหล่านี้ได้รับจากประเทศ/องค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ หลังเกิดเหตุ จะส่งผลเพียงระยะสั้นในเรื่องความอยู่รอด แต่หลังการฟื้นฟูบ้านเรือนกลับสู่สภาพปกติ แรงงานกลุ่มนี้ ยังต้องเผชิญกับผลกระทบระยะยาวด้านการประกอบอาชีพ การหารายได้และสภาพชีวิตความเป็นอยู่ทั้งของตนเองและครอบครัว  

 

 

องค์การสหประชาชาติ จัดสรรงบประมาณ 301 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือฟิลิปปินส์ โดย ILO ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมบูรณาการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขององค์การสหประชาชาติ รับผิดชอบให้ความช่วยเหลือผ่านโครงการจ้างงานเร่งด่วนในช่วง 6 เดือนแรก โดยให้ผู้ประสบภัยมีรายได้จากการจ้างงานเพื่อฟื้นฟูสภาพบ้านเรือน ชุมชน การก่อสร้างที่พักอาศัยและอื่น ๆ ทั้งนี้ ILO ส่งทีมงาน 6 ทีมลงพื้นที่เพื่อประเมินผลกระทบด้านการจ้างงานกับการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยและวางแผนความช่วยเหลือระยะกลางซึ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนและการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อช่วยสร้างงานและสร้างโอกาสในการมีงานทำรวมทั้งแนวทางอื่น ๆ  
 
 
ฝ่ายแรงงาน คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ
พฤศจิกายน 2556

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์IMG_0095-tile.jpg

ขนาด : 341.16 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : November 22, 2556

194
TOP