Skip to main content

หน้าหลัก

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ร่วมถวายการต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ เสด็จเยือนสมาพันธรัฐสวิส

ในระหว่างวันที่ 20-27 เมษายน 2556  ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์เสด็จเยือนสมาพันธรัฐสวิส เพื่อทรงประชุมกับองค์การอนามัยโลกในกรอบความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างองค์การอนามัยโลก และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ณ นครเจนีวา ตามคำกราบทูลเชิญขององค์การอนามัยโลก โดยในวันอาทิตย์ ที่ 21 เมษายน 2556 ทรงพระราชทานพระวโรกาสให้ชาวไทยที่พำนักอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ เข้าเฝ้าฯ ณ ห้องบอลล์รูม โรงแรม Grand Hotel Kempinski นครเจนีวา   ซึ่งนางพัฒนา พันธุฟัก อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงงานฯ  ได้เข้าร่วมถวายงานในระหว่างการเสด็จเยือนนครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ครั้งนี้ด้วย

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์295790491408_0.jpg

ขนาด : 472.5 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : April 25, 2556

135
TOP