Skip to main content

หน้าหลัก

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ร่วมงาน UN Bazaar นครเจนีวา

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 นางพัฒนา พันธุฟัก อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) คณะผู้แทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา ได้เข้าร่วมกิจกรรมงาน International Annual Bazaar and Lottery   2013 ณ สำนักงานสหประชาติ นครเจนีวา  จัดโดย United Nations Women’s Guild – Geneva (UNWG) เป็นประจำทุกปี  ซึ่งคณะผู้แทนถาวร ฯ และองค์การระหว่างประเทศต่างๆ ในนครเจนีวา พร้อมด้วยผู้สนับสนุนจากภาคเอกชนมากมาย ได้ร่วมนำศิลปะ วัฒนธรรม งานฝีมือ อาหารและสินค้าจากประเทศสมาชิกทั่วโลกมาร่วมแสดงและจำหน่าย รวมทั้งมีการจับสลากเพื่อชิงของรางวัล โดยคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสำนักงานสหประชาชาติและผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การค้าโลกได้ร่วม   ออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าหัตถกรรมจากประเทศไทย  ทั้งนี้ รายได้ทั้งหมดจากการจัดงาน Bazaar นี้ จะนำไปเป็นเงินทุนสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสทั่วโลก ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา งาน Bazaar ได้กลายเป็นกิจกรรมสำคัญของสมาชิกองค์การระหว่างประเทศต่างๆ ในนครเจนีวา มีผู้เข้าร่วมงานแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 500 คน และสร้างรายได้กว่า 300,000 ฟรังก์สวิส

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์IMG_0152-tile.jpg

ขนาด : 371.45 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : November 20, 2556

ชื่อไฟล์IMG_0159-tile.jpg

ขนาด : 397.13 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : November 20, 2556

264
TOP