Skip to main content

หน้าหลัก

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ร่วมงานวันชาติที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา และคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกจัดขึ้น ณ โรงแรม Kempinski

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 คุณชุลีรัตน์ ทองทิพย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ร่วมงานวันชาติที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา และคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกจัดขึ้น ณ โรงแรม Kempinski โดยเชิญแขกชาวต่างประเทศ และชาวไทยร่วมงาน

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์10.jpg

ขนาด : 99.19 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : December 24, 2560

ชื่อไฟล์11.jpg

ขนาด : 101.13 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : December 24, 2560

ชื่อไฟล์12.jpg

ขนาด : 96.03 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : December 24, 2560

ชื่อไฟล์13.jpg

ขนาด : 87.59 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : December 24, 2560

ชื่อไฟล์14.jpg

ขนาด : 72.68 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : December 24, 2560

ชื่อไฟล์15.jpg

ขนาด : 94.16 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : December 24, 2560

ชื่อไฟล์16.jpg

ขนาด : 92.19 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : December 24, 2560

ชื่อไฟล์17.jpg

ขนาด : 90.44 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : December 24, 2560

ชื่อไฟล์18.jpg

ขนาด : 91.04 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : December 24, 2560

ชื่อไฟล์19.jpg

ขนาด : 117.45 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : December 24, 2560

ชื่อไฟล์20.jpg

ขนาด : 105.05 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : December 24, 2560

ชื่อไฟล์21.jpg

ขนาด : 85.55 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : December 24, 2560

ชื่อไฟล์22.jpg

ขนาด : 97.72 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : December 24, 2560

ชื่อไฟล์23.jpg

ขนาด : 132.02 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : December 24, 2560

180
TOP