Skip to main content

หน้าหลัก

ผู้นำสหภาพแรงงานสวิตเซอร์แลนด์เคลื่อนไหวขอขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ

รายงานข่าวจากสื่อท้องถิ่นแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีสวิตเซอร์แลนด์มีมติคว่ำข้อเรียกร้องของผู้นำสหภาพแรงงานในการขอขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ โดยนายโยฮาน ชไนเดอร์ อัมมาน รัฐมนตรีเศรษฐกิจให้สัมภาษณ์เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า อัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่เรียกร้องคือ 22 สวิสฟรังส์ต่อชั่วโมง (23.8 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 720 บาท)  จะทำให้สวิตเซอร์แลนด์มีค่าจ้างขั้นต่ำสูงสุดในกลุ่มประเทศ OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) ซึ่งไม่ส่งผลดีต่อสถานะในการแข่งขันของประเทศและจะไม่เป็นผลดีต่อระบบแรงงานสัมพันธ์ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งนี้ รัฐบาลมีเหตุผลว่าอัตราค่าจ้างต้องสอดคล้องกับผลิตภาพและกลไกตลาดแรงงานโดยปราศจากการยื่นมือ    เข้าไปแทรกแซงโดยรัฐบาล และโดยที่ช่วงห่างของอัตราค่าจ้างเงินเดือนของผู้ที่มีรายได้สูงสุดกับต่ำสุดยังคงไม่แตกต่างกันมากเช่นในหลายประเทศ ประกอบกับอัตราการว่างงานที่ร้อยละ 3.3 ยังไม่สูง ดังนั้น ระบบค่าจ้างที่ให้อิสระแก่นายจ้างในแต่ละภาคอุตสาหกรรมปรับตามนโยบายของบริษัทถือเป็นสิ่งที่ทำให้เศรษฐกิจของสวิตเซอร์แลนด์แข่งขันได้ นอกจากนี้ รัฐบาลมีความเห็นว่าการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำจะเป็นผลเสียต่อสภาพการจ้างงานในภาคท่องเที่ยวโดยเฉพาะในมณฑล (canton) ที่มีเขตแดนติดต่อประเทศเพื่อนบ้านจะได้รับผลกระทบอย่างมาก

 

 

ปัจจุบันสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีระบบค่าจ้างขั้นต่ำ แต่ค่าจ้างหรือเงินเดือนของคนทำงานในสวิตเซอร์แลนด์ก็สูงกว่าค่าจ้างเงินเดือนของกลุ่มประเทศยูโรโซน อย่างไรก็ดี สวิตเซอร์แลนด์ติดอันดับประเทศที่มีค่าครองชีพสูงในโลกส่งผลให้สหภาพแรงงานเคลื่อนไหวเพื่อเสนอให้รัฐบาลกลางกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำด้วยการรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนจนครบจำนวนตามกฎหมายกำหนดและยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเมื่อมกราคม 2555   ทั้งนี้ นายพอล เรคสไตเนอร์ ประธานสหภาพแรงงานของสวิตเซอร์แลนด์ไม่เห็นด้วยกับเหตุผลที่รัฐบาลกล่าวอ้างและยืนยันการผลักดันในเรื่องนี้   โดยกล่าวว่าเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำได้รับการตื่นตัวอย่างมากในสองสามปีที่ผ่านมาเนื่องจากอัตราค่าครองชีพในสวิตเซอร์แลนด์สูงขึ้นจากเดิมมาก มีแรงงานจำนวนถึง 4 แสนคนที่มีรายได้ต่ำกว่า 4,000 สวิสฟรังส์ต่อเดือน (ประมาณ 4,300 เหรียญสหรัฐ) และมีช่วงห่างอย่างมากระหว่างคนที่มีรายได้สูงสุดกับต่ำสุดในสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจะเป็นสิ่งที่ยุติความไม่ยุติธรรมนี้

 

 

————————– 

 

 

ฝ่ายแรงงาน คณะผู้แทนถาวร ฯ ณ นครเจนีวา

 22 มกราคม 2556


656
TOP