Skip to main content

หน้าหลัก

การเปลี่ยนเวลาในช่วงฤดูหนาวของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ขอประกาศให้ทราบว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558 เวลา 03.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นในนครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้มีการปรับเปลี่ยนเวลาไปเป็น 02.00 น. หรือช้าลง 1 ชั่วโมง ถือเป็นการสิ้นสุด เวลาออมแสง (Daylight Saving Time – DST) ของช่วงฤดูร้อน ทั้งนี้ ส่งผลให้เวลาท้องถิ่นนครเจนีวา ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ ช้ากว่าเวลาประเทศไทย 6 ชั่วโมง โดยจะใช้เวลานี้ไปจนถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 27 มีนาคม 2559


376
TOP