Skip to main content

หน้าหลัก

การประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ ๓๓๒ ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ

   องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organisation-ILO) กำหนดจัดการประชุมคณะประศาสน์การ (Governing Body-GB) สมัยที่ ๓๓๒ ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานใหญ่ ILO นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และคณะผู้แทนรัฐบาลไทยเข้าประชุมในฐานะสมาชิกประจำ (Regular Member) โดยมีนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นหัวหน้าคณะ และมีกำหนดการเดินทางเข้าร่วมการประชุมระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒  มีนาคม ๒๕๖๑
   วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นการประชุมเต็มคณะวันแรก โดยมีนายวิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการประชุมด้วย

   สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญในการประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ ๓๓๒ มีอาทิ การปฏิรูปของสหประชาชาติและความเกี่ยวข้องกับ ILO  ยุทธศาสตร์ที่บูรณาการของ ILO เพื่อแก้ปัญหาการบกพร่องต่องานที่มีคุณค่าในภาคยาสูบ การพิจารณาเพื่อให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันแก่ผู้แทนนายจ้างและลูกจ้างในการประชุมใหญ่ ILO การประชุมระดับภูมิภาค และสมาชิก GB ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่รัฐที่ผู้แทนถือสัญชาติหรือเป็นผู้แทน ข้อริเริ่มด้านมาตรฐานแรงงาน:กลไกการทบทวนด้านมาตรฐานแรงงาน การติดตามกรณีปัญหาการละเมิดอนุสัญญาที่ให้สัตยาบันของประเทศเวเนซุเอลาและเมียนมา

   ปลัดกระทรวงแรงงานมีกำหนดการเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการกับ Mr. Guy Ryder ผู้อำนวยการใหญ่ ILO ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้รัฐบาลไทยในฐานะสมาชิกประจำของคณะประศาสน์การ ซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารสูงสุดของ ILO วาระ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ต้องทำหน้าที่ผู้ประสานงานอาเซียนในกรอบ ILO ตลอดวาระการดำรงตำแหน่ง

 

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์s_106438683.jpg

ขนาด : 229.79 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : March 13, 2561

ชื่อไฟล์s_106438684.jpg

ขนาด : 318.1 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : March 13, 2561

ชื่อไฟล์s_106438685.jpg

ขนาด : 311.95 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : March 13, 2561

308
TOP