Skip to main content

หน้าหลัก

กระทรวงแรงงานแต่งตั้งคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 101

ตามที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ได้จัดการประชุมใหญ่ประจำปี สมัยที่ ๑๐๑ ขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์ นั้น

 

กระทรวงแรงงานได้แต่งตั้งองค์ประกอบคณะผู้แทนไทย ประกอบด้วยคณะผู้แทนฝ่ายรัฐบาล โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์เป็นหัวหน้าคณะ คณะผู้แทนฝ่ายนายจ้างและคณะผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์ilo.jpg

ขนาด : 66.17 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : June 29, 2555

ชื่อไฟล์ilo2.jpg

ขนาด : 79.49 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : June 29, 2555

ชื่อไฟล์ilo3.jpg

ขนาด : 82.98 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : June 29, 2555

ชื่อไฟล์ilo4.jpg

ขนาด : 55.55 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : June 29, 2555

ชื่อไฟล์ilo5.jpg

ขนาด : 81.34 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : June 29, 2555

ชื่อไฟล์ilo6.jpg

ขนาด : 63.79 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : June 29, 2555

192
TOP