Skip to main content

หน้าหลัก

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เข้าร่วมกิจกรรมงานวันชาติ ที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 คุณชุลีรัตน์ ทองทิพย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เข้าร่วมงานวันชาติ ที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา และคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก จัดขึ้น เพื่อให้ชุมชนชาวไทยในนครเจนีวาและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วม

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์4.jpg

ขนาด : 95.51 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : December 24, 2560

ชื่อไฟล์5.jpg

ขนาด : 88.33 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : December 24, 2560

ชื่อไฟล์6.jpg

ขนาด : 75.07 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : December 24, 2560

ชื่อไฟล์7.jpg

ขนาด : 89.36 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : December 24, 2560

ชื่อไฟล์8.jpg

ขนาด : 95.65 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : December 24, 2560

ชื่อไฟล์9.jpg

ขนาด : 87.24 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : December 24, 2560

281
TOP