Skip to main content

หน้าหลัก

สรุปผลการประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ 316 ระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2555 ณ สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์

สรุปผลการประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ 316

ระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2555

ณ สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์srupphlkaarprachumkhnaprasaasnkaar_smaythii_316.pdf

ขนาด : 561.38 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : August 16, 2556

186
TOP