Skip to main content

หน้าหลัก

ปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของฝ่ายแรงงาน คณะผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา

เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2556 นางพัฒนา พันธุฟัก อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นำนายสมเกียรติ  ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เข้าพบหารือข้อราชการกับนายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรฯ พร้อมติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายแรงงานฯ และรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านแรงงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์IMG_9946-R.jpg

ขนาด : 749.95 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : August 2, 2556

ชื่อไฟล์IMG_9962-R.jpg

ขนาด : 745.95 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : August 2, 2556

ชื่อไฟล์IMG_9964-R.jpg

ขนาด : 581.85 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : August 2, 2556

ชื่อไฟล์IMG_9972-R.jpg

ขนาด : 558.76 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : August 2, 2556

224
TOP