Skip to main content

หน้าหลัก

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ 328 ณ นครเจนีวา

องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้กำหนดจัดการประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ ๓๒๘ ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยกระทรวงแรงงานแต่งตั้งคณะผู้แทนรัฐบาลไทยเข้าร่วมกประกอบด้วย นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เอกอัครราชทูต รองผู้แทนถาวรฯ และคุณชุลีรัตน์ ทองทิพย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์14925755_1175330502521810_5572282512833896279_n.jpg

ขนาด : 70.27 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : November 10, 2559

ชื่อไฟล์14980572_1175330505855143_2025437106618619404_n.jpg

ขนาด : 69.63 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : November 10, 2559

249
TOP