Skip to main content

หน้าหลัก

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชิณวัตร นายกรัฐมนตรี เปิดนิทรรศการภาพถ่าย Thailand and The UN A Growing Partnership ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ประทศสวิตเซอร์แลนด์

ในวันที่ 9 กันยายน 2556 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชิณวัตร นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมและกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 24 และเปิดนิทรรศการภาพถ่าย Thailand and The UN A Growing  Partnership ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุม โดยนางพัฒนา พันธุฟัก อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) คณะผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ร่วมให้การต้อนรับ

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์1236777_624247717619687_1051857733_n.jpg

ขนาด : 101.06 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : September 9, 2556

ชื่อไฟล์IMG_0064-C.jpg

ขนาด : 1481.86 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : September 9, 2556

ชื่อไฟล์IMG_0054-C.jpg

ขนาด : 957.19 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : September 9, 2556

ชื่อไฟล์IMG_0017-C.jpg

ขนาด : 825.69 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : September 9, 2556

149
TOP