Skip to main content

หน้าหลัก

คณะผู้แทนกระทรวงคมนาคมและกระทรวงแรงงานเข้าร่วมการประชุม The Effects of the Global Economic Crisis on te Civil Aviation Industry

นางพัฒนา พันธุฟัก อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา นำคณะผู้แทนกระทรวงคมนาคมประกอบด้วย 1.นายไพศาล วรพัทโรภาส ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนากิจการขนส่งทางอากาศ 2.นางสาวจารุภา เฟื่องสง่า นักวิชาการขนส่งชำนาญการ กรมการบินพลเรือนพร้อมด้วย นางศิริรัตน์  คีรีวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและวิเคราะห์อุตสาหกรรมการบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้เดินทางเข้าร่วมการประชุม The Effects of the Global Economic Crisis on te Civil Aviation Industry ณ สำนักงานใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ นครเจนีวา ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เข้าเยี่ยมคารวะนายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวร ประจำสหประชาติ ณ นครเจนีวา เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์IMG_9449-R.jpg

ขนาด : 692.68 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : February 26, 2556

292
TOP