Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวแรงงานเวทีเจนีวา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑

 

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางสาวชุลีรัตน์ ทองทิพย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา และคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ได้ร่วมกันจัดขึ้น ณ ที่ทำการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา

 

 

 

 

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์img_1434-c (1).jpg

ขนาด : 613.92 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : August 14, 2561

ชื่อไฟล์img_1445-horz (1).jpg

ขนาด : 322.28 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : August 14, 2561

340
TOP