อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ร่วมงานวันชาติที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา และคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกจัดขึ้น ณ โรงแรม Kempinski

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 คุณชุลีรัตน์ ทองทิพย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ร่วมงานวันชาติที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา และคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกจัดขึ้น ณ โรงแรม Kempinski โดยเชิญแขกชาวต่างประเทศ และชาวไทยร่วมงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฟล์แนบขนาด
10.jpg99.19 KB
11.jpg101.13 KB
12.jpg96.03 KB
13.jpg87.59 KB
14.jpg72.68 KB
15.jpg94.16 KB
16.jpg92.19 KB
17.jpg90.44 KB
18.jpg91.04 KB
19.jpg117.45 KB
20.jpg105.05 KB
21.jpg85.55 KB
22.jpg97.72 KB
23.jpg132.02 KB