อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เข้าร่วมกิจกรรมงานวันชาติ ที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 คุณชุลีรัตน์ ทองทิพย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เข้าร่วมงานวันชาติ ที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา และคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก จัดขึ้น เพื่อให้ชุมชนชาวไทยในนครเจนีวาและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วม

 

 

 

 

 

 

 

ไฟล์แนบขนาด
4.jpg95.51 KB
5.jpg88.33 KB
6.jpg75.07 KB
7.jpg89.36 KB
8.jpg95.65 KB
9.jpg87.24 KB