รายงานกิจกรรมฝ่ายแรงงาน คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา พิธีรับสิ่งของพระราชทานสำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจ

ไฟล์แนบขนาด
22450022_1489385281116329_1431934671053771859_n.jpg80.25 KB