นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ 328 ณ นครเจนีวา

องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้กำหนดจัดการประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ ๓๒๘ ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยกระทรวงแรงงานแต่งตั้งคณะผู้แทนรัฐบาลไทยเข้าร่วมกประกอบด้วย นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เอกอัครราชทูต รองผู้แทนถาวรฯ และคุณชุลีรัตน์ ทองทิพย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)

 

 

 

 

 

ไฟล์แนบขนาด
14925755_1175330502521810_5572282512833896279_n.jpg70.27 KB
14980572_1175330505855143_2025437106618619404_n.jpg69.63 KB