ฝ่ายแรงงาน คณะผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา จัดการปฐมนิเทศณะผู้แทนไทยซึ่งเดินทางมาเข้าประชุมประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 103

 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม นางพัฒนา พันธุฟัก อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ได้นำคณะผู้แทนไทยฝ่ายรัฐบาล นายจ้าง ลูกจ้างซึ่งเดินทางมาเข้าประชุมประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 103 ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำโดยรองปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุเมธ มโหสถ เข้าพบเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา นายธานี ทองภักดี พร้อมรับฟังการปฐมนิเทศเตรียมการประชุม โดยนางพัฒนา พันธุฟัก อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงานฯ) ได้บรรยายและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการประชุมดังกล่าวแก่คณะผู้แทนไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฟล์แนบขนาด
10389476_674989262555939_1955812562511991056_n.jpg37.73 KB
10341691_674989419222590_2400486954973009682_n.jpg68.2 KB
10322446_674989415889257_7651970077371772874_n.jpg56 KB
10325232_674989425889256_4638624546426964281_n.jpg72.51 KB