อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) คผถ. ณ นครเจนีวา ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2556 คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ได้จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ ที่ทำการ คณะผู้แทนถาวรฯ โดยนายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ประธานพิธี กล่าวเปิดงานและเรียนเชิญชุมชนชาวไทยในนครเจนีวาและเขตใกล้เคียงร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชาเฉลิมพระเกียรติ  และในโอกาสเดียวกัน เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ได้เชิญคณะทูตานุทูตพร้อมคู่สมรสจากคณะผู้แทนถาวรประเทศต่างๆ และองค์กรระหว่างประเทศในนครเจนีวา เข้าร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ โรงแรม Grand Kempinski ซึ่งนางพัฒนา พันธุฟัก อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) คณะผู้แทนถาวรฯ ได้เข้าถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานดังกล่าวด้วย

 

 

 

 

 

 

ไฟล์แนบขนาด
IMG_0186-tile-1.jpg366.61 KB
IMG_0211-tile-2.jpg332.37 KB