ข่าวประชาสัมพันธ์

กฎหมายใหม่ของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับแรงงานตามฤดูกาล
รายงานแนวโน้มการจ้างงานปี 2557
IOM สะท้อนมุมมองวัน International Migrants Day
สรุปสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและแรงงานในสวิตเซอร์แลนด์ปี 2556
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) คผถ. ณ นครเจนีวา ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
ILO ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนในฟิลิปปินส์
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ร่วมงาน UN Bazaar นครเจนีวา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศกำหนดจัดการประชุมคณะประศาสน์การ (Governing Body) สมัยที่ 319 ขึ้น ระหว่างวันที่ 21 – 31 ตุลาคม 2556
บทบาทของผู้นำ ILO ในเวทีการประชุมผู้นำทางเศรษฐกิจและการเงินที่สหรัฐอเมริกา
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชิณวัตร นายกรัฐมนตรี เปิดนิทรรศการภาพถ่าย Thailand and The UN A Growing Partnership ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ประทศสวิตเซอร์แลนด์
ILO เสนอผลสำรวจสภาพการทำงานของแรงงานประมงทะเลของไทย
ILO ระดมหามาตรการนำแรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบ
นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเดินทางเยือน นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ เพื่อร่วมการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 24 (Human Rights Council – HRC 24)
สรุปผลการประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ 318 สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ นครเจนีวา วันที่ 21 มิถุนายน 2556
สรุปผลการประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ 317 สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ นครเจนีวา วันที่ 6 – 28 มีนาคม 2556
สรุปผลการประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ 316 ระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2555 ณ สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา
ปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของฝ่ายแรงงาน คณะผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา
ฝ่ายแรงงาน คณะผู้แทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา นำอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวร ฯ
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ร่วมถวายการต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ เสด็จเยือนสมาพันธรัฐสวิส
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) คณะผู้แทนถาวรฯ นครเจนีวา ร่วมกิจกรรมโครงการธรรมสัญจรเพื่อชุมชนไทยเข้มแข็ง ปี 2556
ฝ่ายแรงงาน คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา จัดบรรยายสรุปแก่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
คณะผู้แทนกระทรวงคมนาคมและกระทรวงแรงงานเข้าร่วมการประชุม The Effects of the Global Economic Crisis on te Civil Aviation Industry
ผู้อำนวยการใหญ่ ILO กระตุ้นผู้นำทางเศรษฐกิจของโลกคำนึงถึงวิกฤตการจ้างงาน
ผู้นำสหภาพแรงงานสวิตเซอร์แลนด์เคลื่อนไหวขอขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ